Huisregels

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen die door Zo yoga worden verzorgd. De inschrijving voor deelname aan een cursus betekent dat je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. De overeenkomst komt tot stand door het aanmelden via het inschrijfformulier op de website of via email. Na je aanmelding en de proefles volgt dan via de mail de bevestiging en is de inschrijving definitief.

2. Privacy
2.1. Zo yoga gebruikt de persoonsgegevens die je hebt doorgegeven voor het uitvoeren van betalingsopdrachten, de boekhouding en voor de administratie van de cursussen. Daarnaast kunnen de gegevens gebruikt worden ter voorbereiding van de lessen en voor communicatie over lestijden. Mocht je geen prijs stellen op deze communicatie kan je dat aangeven via een mail naar info@zoyoga.nl. Je kunt dan niet op de hoogte worden gebracht van gewijzigde tijden.

2.2. De registratie van persoonlijke gegevens wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Alle gegevens die je aan Zo yoga verstrekt, zijn uitsluitend bestemd voor Zo yoga en zullen niet zonder jouw toestemming aan derden worden doorgegeven. Daarbij houdt Zo yoga zich altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

2.3. Website. Via onze website wordt een cookie geplaatst als deel van de Google-Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

2.4. Op jouw verzoek zal Zo yoga je gegevens corrigeren, toevoegen of verwijderen. Op elk moment kan je bij Zo yoga je huidige gegevens opvragen. Een verzoek kan worden gemaild naar info@zoyoga.nl

3. Aanmelden
Je kunt je alleen via email of via het inschrijfformulier op de website aanmelden. Binnen enkele dagen na je inschrijving ontvang je per mail de bevestiging voor de gekozen cursus en de mogelijkheid een proefles te doen.

4. Tarieven
Je betaalt per leskaart. De tarieven zijn terug te vinden op de site bij de desbetreffende cursus. 

5. Betaling
Binnen enkele dagen na je inschrijving en de proefles ontvang je per mail het betaalverzoek voor de gekozen cursus. Het betaalverzoek dient binnen 14 dagen betaald te zijn.

6. Annulering door deelnemer(s)
Zo Yoga hanteert geen opzegtermijn. Na het verlopen van je leskaart beslis je zelf of je een volgende leskaart afneemt. Cursisten die tijdens de looptijd van hun leskaart opzeggen krijgen geen geld terug voor resterende lessen. 

7. Geldigheid leskaart en Gemiste lessen
De leskaart geeft je het recht 13 lessen te volgen bij Zo Yoga gedurende een periode van 15 weken. Als er 13 lessen gevolgd zijn in die peiode of de 15 weken zijn voorbij is de leskaart niet meer geldig. Gemiste lessen worden niet vergoed. In overleg en op basis van beschikbaarheid kan de les bij een andere groep worden ingehaald, mits de groepsgrootte dat toelaat.

8. Verhindering Zo yoga
Mocht door overmacht aan de kant van Zo yoga de cursus of les niet door kunnen gaan, dan is Zo yoga gerechtigd deze te verschuiven, de locatie te wijzigen, een vervangster in te zetten of de gehele cursus of les te annuleren met terugbetaling van de gemiste les(sen).

9. Aansprakelijkheid
De yoga-oefeningen zijn allemaal veilig, mits je ook zelf de grenzen van jouw lichaam respecteert. Hoewel de cursussen geheel ongevaarlijk zijn, is deelname aan een cursus voor eigen risico. Zo yoga aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade, diefstal, lichamelijk of ander letsel die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus of sessie van Zo yoga. Het is belangrijk dat je luistert naar jouw lichaam en de grenzen van het lichaam in ere houdt. Als je twijfels hebt over je gezondheid of als je al onder medische behandeling staat, raadpleeg dan altijd voor deelname je behandelend arts of je specialist.

10. Eigendom intellectuele materialen
Alle verstrekte informatie tijdens de cursus, aanvullende documentatie, informatie en beeldmateriaal op de website is eigendom van Zo yoga en mag niet zonder toestemming worden verveelvoudigd op welke manier dan ook en/of aan derden worden gegeven.

Marion Boon

Zo Yoga, Natuurlijk yoga jou

Overspoor 64 M, Nibbixwoud

Correspondentie-adres

Kolgans 22, 1688 WS Nibbixwoud

Zakelijk

KvK 53449479

BTW-nummer NL002121111B62